Stendumper 15 ton - more

Till innerhåll

Meny

Stendumper 15 ton

Möre stendumper T-701 15 ton - för de tunga transporterna!
Möre maskiner har en lång erfarenhet från tillverkning av stendumprar.
Kraven från våra kunder förändras kontinuerligt.
För att tillgodose efterfrågan av allt tyngre transporter har vi har vi ut-
vecklat Möre stendumper T-701. Vi har valt att lägga extra stor vikt vid
konstruktionen av bl.a. lastkorgens stabilitet och hållbarhet, chassiets
komfortabla utrustning samt extra stort säkerhetstänkande.

Riklig utrustning
skärmar, belysning med
skydd, underkörn. skydd

Komfortabel och säker transport
T-071 är utrustad med kraftig bladfjädring
både på dragbom och boggieställ

Fullt avfjädrat chassie!
T-701 är som standard utrustad med
kraftiga bladfjädring på dragbommen
och boggievagga. Detta ger ett extremt
stresståligt chassie.

Stålplåttjocklek i botten 10 mm!
Lastkorgen är uppbyggd med tätt sitt-
ande skott i både sidor och botten.  
Dumperflakets botten består av 10 mm
stålplåt och sidorna 8 mm.

Dubbla lyftcylindrar - 60˚ tippvinkel!
De två kraftfulla lyftkolvarna ger en
snabb och effektiv tippning av alla
material.

Entreprenadlucka & grusspridarläm!
Topphängd avtagbar grusspridarläm
tillsammans med hydraulisk entrepre-
nadlucka ger flexibilitet och många
användningsområden.

Entreprenadutrustad
entreprenadlucka och
hängande spridarläm

Kraftig konstruktion av hög kvalité
Flaket är uppbyggt med tätt sittande skott.
Två kraftiga lyftcylindrar ger 60˚ tippvinkel


 
Copyright 2017. All rights reserved.
Tillbaka | Tillbaka till meny