Kedjeröjare - more

Till innerhåll

Meny

Kedjeröjare

Produkter > Slagslåtter
Kraftig kedjeröjare för de svåraste arbetsförhållanden. Konstruktionen med påkörningsskydd & kraftiga slagkedjor ger en hållbar och ekonomisk maskininvestering.
  • Kraftiga kedjor för ekonomisk slyröjning
  • Kräver endast 50Hk traktor
  • Arbetsbredd 1,5m. Max räckvidd 3,5m
  • Endast ett dubbelv. uttag samt 540v PTO
  • Kan vinklas 30º ner i dikeskanter
Kedjeröjaren är den mest lämpade
maskinen för slyröjning i svår och stenig
terräng. Slår effektivt vid sidan av traktorn
och kan vinklas 30º ner i vägslänter samt
dikeskanter.
Maskinen kan även användas på omställ-
ningsytor m.m. Denna metod fördröjer
återväxten av sly och växter.
KS1500
Maskinen är byggd i högkvalitativt specialstål detta ger låg vikt och ökad livslängd. Maskinen är utrustad med unikt omlindningsskydd, påkörningsskydd, automatisk transportlåsning och kedjemagasin.
Maskinen levereras med kraftöverföringsaxel som standard.

 
Copyright 2017. All rights reserved.
Tillbaka | Tillbaka till meny